Quoros

Description:

Nesme’nin tapinaginin bas rahibi, Lakashtari’nin manevi babasi ve ustasi, ayni zamanda Rasputin’in ustasi.

Bio:

Quoros

For the New and Unseen Thathorian